Sakatransport Oy

REKISTERISELOSTE

Tietosuojalain ja Euroopan Unionin yleisen tietosuoja-asetuksen (2016/679/EU) mukainen yhdistetty tietosuojaseloste
Laatimispvm: 13.12.2022

1.
Rekisterinpitäjä
Sakatransport Oy
Katajapolku 10
29630 Pomarkku
Y-tunnus 3159171-2

2.
Rekisteriasioista vastaava henkilö
Sami Syysmäki
Sakatransport Oy
Katajapolku 10
29630 Pomarkku
+358 (0)440 585 760

3.
Rekisterin nimi
Yhteydenottorekisteri.

4.
Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Asiakkuuden hallinta.

5.
Rekisterin tietosisältö
Yhteydenottolomakkeen sähköpostien sisältämät tiedot:
5.1 Yritys
5.2 Yhteyshenkilö
5.3 Katuosoite
5.4 Postinumero ja -toimipaikka
5.5 Sähköpostiosoite
5.6 Puhelinnumero
5.7 Yhteydenoton asiasisältö

6.
Säännönmukaiset tietolähteet
Asiakaspalautteen tiedot: Asiakkaan antamat tiedot sähköpostiviestillä.

7.
Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle
Tietoja ei luovuteta Sakatransport Oy:n ulkopuolelle.

8.
Rekisterin suojauksen periaatteet
8.1. Manuaalinen aineisto
Tietoja ei säilytetä manuaalisesti.
8.2. Palvelimelle talletetut tiedot
Rekisteritietokanta ( saapuneet sähköpostit ) säilytetään sähköpostipalvelimilla.
Pääsy sähköpostiviesteihin on vain Sakatransport Oy:n työntekijöillä.
Sähköpostien käyttö on suojattu henkilökohtaisilla käyttäjätunnuksilla ja salasanoilla.

9.
Tietojen tarkastaminen, oikaiseminen ja poistaminen
9.1 Asiakkaalla on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja on tallennettu Yhteydenottorekisteriin.
Asiakkaan on esitettävä tarkastuspyyntö rekisterinpitäjälle kirjallisesti omakätisesti allekirjoitetussa muodossa tai sitä vastaavalla tavalla varmennetussa asiakirjassa, taikka sähköpostitse.
9.2 Asiakkaalla on oikeus oikaista itseään koskevia henkilörekisteriin tallennettuja tietoja siltä osin kuin ne ovat virheellisiä.
9.3 Asiakkaalla on oikeus saada häntä koskevat jo rekisteröidyt mainittuun tarkoitukseen tallennetut henkilötiedot poistetuksi.

10.
Rekisterinpitäjä ei tee henkilötietojen pohjalta Asiakkaaseen kohdistuvaa profilointia tai käytä automaattista päätöksentekoa.

© 2022 - 2023  Sakatransport Oy & Dynamic Solutions